Hotline header

Hotline 0981 8899 30

Bàn thờ treo tường

Bàn Thờ Treo Tường có hình thức đơn giản, gọn gàng và Hiện đại. Phù hợp với những nhà diện tích nhỏ, chung cư kết hợp treo ở phòng khách hay phòng đọc sách, phòng làm việc. Loại này cũng có giá rẻ hơn và được nhiều gia đình ở Hà Nội ưa dùng.

Anamo ABT-30
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ Sồi, gỗ Gụ
Anamo ABT-33
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ MÍT hoặc gỗ Gụ tự nhiên
Anamo ABT-32
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ Sồi, gỗ Gụ
Anamo ABT-31
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ Sồi, gỗ Gụ
Anamo ABT-29
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ Sồi, gỗ Gụ
Anamo ABT-28
Giá : 0981 8899 30
610x610
gỗ Sồi, gỗ Gụ
Anamo ABT-25
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ Sồi, gỗ Gụ, gỗ Mít, gỗ Hương
Anamo ABT-24
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ Sồi, gỗ Gụ, gỗ Mít, gỗ Hương
Anamo ABT-23
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ Sồi, gỗ Gụ, gỗ Mít, gỗ Hương
Anamo ABT-22
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ Sồi, gỗ Gụ, gỗ Mít, gỗ Hương
Anamo ABT-21
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ Sồi, gỗ Gụ, gỗ Mít, gỗ Hương
Anamo ABT-20
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ Sồi, gỗ Gụ, gỗ Mít, gỗ Hương
Anamo ABT-38
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ Sồi, gỗ Gụ, gỗ Mít, gỗ Hương
Anamo ABT-37
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ MÍT hoặc gỗ Gụ tự nhiên
Anamo ABT-36
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ MÍT hoặc gỗ Gụ tự nhiên
Anamo ABT-35
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ MÍT hoặc gỗ Gụ tự nhiên
Anamo ABT-34
Giá : 0981 8899 30
890x480
gỗ MÍT hoặc gỗ Gụ tự nhiên

Tư vấn sản phẩmCall!X