HIỆN ĐẠI HƠN – GẦN GŨI HƠN

0981 8899 30

NGHI LỄ CÚNG GIA TIÊN RẰM THÁNG BẢY

Rằm tháng bảy còn được gọi là lễ Vu Lan báo hiếu, đây là câu chuyện được gắn với nhân vật Mục Kiền Liên, người đã tu luyện pháp thuật và làm tất cả những gì có thể để cứu mẹ mình ra khỏi kiếp Ngạ Quỷ. Lễ Vu Lan còn được hiểu rằng đây...
Chi tiết >

Tư vấn